Наукові досягнення Машинобудівного інституту
В 2010 р. на базі науково-дослідних лабораторій Машинобудівного навчально-наукового інституту створено Науково-дослідний інститут енергетики та машинобудування (НДІ ЕМ). НДІ ЕМ створено для вирішення важливих науково-технічних та народногосподарських проблем, проведення науково-дослідних робіт в сфері енергетики, машинобудування, ресурсозбереження та екології.

Основними завданнями НДІ ЕМ є проведення системних досліджень з пріоритетних напрямків науки і техніки, впровадження їх результатів в народне господарство, створення високоефективних, екологічно чистих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, вдосконалення механізмів управління процесами енергоперетворень та сприяння вирішенню головних проблем енергетичного комплексу України та розвитку виробництва в тісному зв'язку з підготовкою фахівців.
В теперішній час до структури НДІ ЕМ входять наступні науково-дослідні центри:
  • плазмохімічних технологій в енергетиці
  • перспективних енергетичних технологій
  • вдосконалення суднових енергетичних установок
  • інтенсифікації тепломасообміну
  • прикладних проблем інженерної механіки і технології машинобудування
  • фундаментально-прикладних проблем редукторобудування
  • тригенераційних технологій
Made on
Tilda