Кафедра «Інженерної механіки та технології машинобудування»
Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD). Навчання відбувається за денною, а також заочною формами.

На кафедрі відбувається підготовка зі спеціальності "Прикладна механіка", яка орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, а також роботи в галузі наукомістких технологій. Випускники цієї спеціальності отримують поглиблені спеціальні знання та уміння інноваційного характеру, та здобувають кваліфікацію – інженер-механік. Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування проводить навчання у сучасних комп'ютерних класах з сучасним програмним забезпеченням та у спеціалізованих лабораторіях автоматизованого і роботизованого виробництва та лазерних технологій.

Наші випускники можуть займати такі високооплачувані посади як головний інженер підприємства, головний конструктор, головний технолог, головний механік, начальник лабораторії (науково-дослідної, виробничої та ін.), начальник проектно-конструкторського відділу, начальник технологічного бюро, начальник центральної заводської лабораторії, начальник відділу технічного контролю, майстер виробничої дільниці, інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів, інженер-технолог, інженер-конструктор. Для них відкриті можливості працевлаштування, як в Україні, так і у країнах ЄС (Німеччина, Польща, Латвія).

На кафедрі інженерної механіки та технології машинобудування також навчаються іноземні студенти – бакалаври та магістри з Китаю, Туркменістану, Республіки Узбекістан, Республіки Азербайджан.

Графік дистанційного навчання студентів по кафедри ІМ та ТМ на термін з 12.03.2020 по 03.04.2020
Професорсько-викладацький склад
ТКАЧ Михайло Романович
Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Навчальні дисципліни: "Теоретична механіка", "Біомеханіка", "Основи наукових досліджень", "Проблеми міцності та надійності", "Випробування ДВЗ"

МОРГУН Сергій Олександрович
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Навчальні дисципліни:
НІКОЛАЄВ Олександр Львович
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Навчальні дисципліни:
ПОЛІЩУК Віталій Анатолійович
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Навчальні дисципліни:
НОВОШИЦЬКИЙ Антон Володимирович
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Навчальні дисципліни:
ПОЗНАНСЬКИЙ Андрій Станіславович
Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Навчальні дисципліни: "Теоретична механіка"

ШУМІЛОВ Олександр Павлович
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Навчальні дисципліни:
БОБОШКО Віктор Олександрович
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:
Навчальні дисципліни:
ГАЛИНКІН Юрій Миколайович
Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:
Навчальні дисципліни: "Теоретична механіка", "Біомеханіка", "Спеціальні розділи механіки"

БОДУ Світлана Жаківна
Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Навчальні дисципліни: Технології машинобудування; Механоскладальні дільниці та цехи; Основи триботехнології; Історія інженерної діяльності; Технології виготовлення типових деталей

ТАРАСЕНКО Андрій Олександрович
Посада: асистент кафедри
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Навчальні дисципліни:
Учбово-допоміжний персонал
ЗОЛОТИЙ Юрій Григорович
Посада: завідуючий лабораторією

КЛИМЕНКО Геннадій Анатолійович
Посада: старший лаборант лабораторії технології суднового машинобудування

МАЛИШЕВА Лілія Анатоліївна
Посада: старший лаборант лабораторії технології суднового машинобудування

НІКОЛАЄНКО Валентин Григорович
Посада: старший лаборант лабораторії технології суднового машинобудування

ПОЛІЩУК Майя Яківна
Посада: завідуючий лабораторією

ЧЕРЕДНІЧЕНКО Тетяна Миколаївна
Посада: завідуюча лабораторією

ЧИСТОВСЬКИЙ Юрій Іванович
Посада: завідуючий лабораторією

Made on
Tilda