Кафедра «Турбін»
Кафедрою турбін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів та докторів філософії (phD). Навчання ведеться за денною та заочною формами.

Високий рівень освіти забезпечується науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації (100 % викладачів кафедри турбін мають науковий ступінь доктора або кандидата технічних наук) та необхідною матеріально- технічною базою. За період свого існування (починаючи з 1963 р.) кафедрою підготовлено більше 2,5 тисяч фахівців даного напряму.

Кафедра турбін має потужні та сучасні комп'ютерні системи та мережі, засновані на кластерній організації та процедурах паралельних обчислень, що дозволяє проводити унікальні розрахунки робочих процесів в основних елементах газотурбінних двигунів. Сучасні ліцензовані програмні продукти надаються для використання нашими студентами провідними міжнародними центрами. Випускники, які досконало володіють сучасними IT-технологіями проектування газотурбінних двигунів та енергетичного устаткування, знаннями сутності робочих процесів їх елементів, основ технічної діагностики та експлуатації, екологічних проблем двигунів, менеджменту, маркетингу, англійської мови цінуються в усьому світі, вони знаходять високооплачувану роботу не тільки в Україні, але й в Америці, Європі та Азії.

На кафедрі турбін тонкощам спеціальностей оволодівають також іноземні студенти, магістри, стажери з Китаю, В'єтнаму, Туркменістану.
Професорсько-викладацький склад
ПАТЛАЙЧУК Володимир Миколайович
Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Навчальні дисципліни: "Конструкції та міцність турбомашин", "Парові турбіни", "Суднові турбінні агрегати", "Осьові та відцентрові компресори", "Технологічні схеми та комплектація компресорних станцій".

СЕРБІН Сергій Іванович
Посада: професор кафедри
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Навчальні дисципліни: "Основи наукових досліджень", "Теорія робочих процесів турбінних агрегатів", "Екологічні проблеми турбінних двигунів", "Підвищення ефективності спалювання палив в енергетичних установках".


ВАЩИЛЕНКО Микола Віталійович
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Навчальні дисципліни: "Газові турбіни та газотурбінні установки", "Теорія робочих процесів турбінних агрегатів", "Оптимізація режимів роботи турбінних агрегатів", "Вступ до спеціальності та історія турбінобудування", "Системи турбінних агрегатів".

КОЗЛОВСЬКИЙ Артем Вікторович
Посада: асистент кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: –
Навчальні дисципліни: "Системи тривимірного моделювання в турбінобудуванні", "Підготовка та спалювання палив", "Обладнання турбінних установок", "Експериментальне дослідження турбінних агрегатів", "Технічна експлуатація газотурбінних двигунів".


Made on
Tilda