VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: перспективи та виклики»

01 березня/ 2023
Шановні студенти, магістранти, аспіранти!

Запрошуємо 7 квітня 2023 року взяти участь у роботі VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: перспективи та виклики»

Пропонуємо до обговорення такі проблеми:

- Актуальні питання історичної науки в сучасних вимірах

- Нові парадигми та напрямки досліджень у сучасній політології і соціології

- Філософськи та культурологічні проблеми сучасного суспільства

- Регіональні медіа: проблеми і перспективи

- Психологічні студії: пошук відповідей на виклики сьогодення.

Під час роботи конференції передбачаються пленарне засідання, робота секцій та підсумкове засідання.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форми участі в конференції: дистанційна (у форматі відео конференції) та заочна (електронна постер-сесія, публікація тез).

Умови участі

До 22 березня 2023 р. заповнити заявку (зразок додається) на участь у конференції та надіслати тези доповіді. Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 31 березня 2023 р.

Матеріали конференції будуть розміщенні в е-виданні після її роботи у збірнику тез доповідей.

Участь в конференції безкоштовна.


Вимоги до оформлення тез

1. Обсяг тез – 2-4 повні сторінки.

2. Стандарти: текстовий редактор MS Word, шрифт набору Times New Roman, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, всі поля – 2 cм, абзацний відступ – 10 мм.

3. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – «…»). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

Структурні елементи тез (зразок додається):

‒ УДК (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);

‒ ПІБ автора (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);

‒ група, факультет / інститут (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);

‒ установа (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);

‒ місто, країна (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);

‒ e-mail (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);

‒ ПІБ наукового керівника (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);

‒ науковий ступінь, вчене звання (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);

‒ установа (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);

‒ місто, країна (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);

‒ e-mail (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);

‒ назва тез (малими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);

‒ анотація (до 5 рядків), ключові слова українською мовою;

‒ основний текст;

‒ список використаних джерел (подається в алфавітному порядку в кінці тез після слів «Джерела і література» відповідно до бібліографічних вимог (ДСТУ 8302:2015));

‒ англійською мовою вказати ПІБ автора, групу, факультет/інститут, установу, місто, країну, e-mail; ПІБ наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, установу, місто, країну, e-mail; назву статті, анотацію, ключові слова.

Організатори конференції залишають за собою право технічного редагування (відхилення) матеріалу, що виконаний та оформлений із порушенням зазначених вимог. За зміст та оформлення тексту відповідає автор (автори).

Контакти:

телефони: +38097 578 6175 – Федоренко Михайло Олександрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

+38063 519 7642 – Єропкіна Юлія Олександрівна, фахівець кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

e-mail: kafshd.nus@gmail.com

Сподіваємось на плідну співпрацю!

Інформаційний лист студ. конференції 2023


Made on
Tilda