Кафедра «Двигуни внутрішнього згорання, установки та технічна експлуатація»
Кафедра «Двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація» МННІ НУК є одною з найстаріших кафедр університету та готує фахівців, які здатні проектувати, виготовляти, експлуатувати та ремонтувати на сучасному рівні весь спектр двигунів внутрішнього згоряння та енергетичного обладнання для забезпечення функціонування енергетичних установок різного призначення: автомобільних, авіаційних, тепловозних, стаціонарних та суднових. Ці двигуни та енергетичні установки на їх основі використовуються у різних галузях народного господарства України та по всьому світу.
Кафедра підтримує тісні ділові стосунки з провідними двигунобудівними фірмами, такими як MAN B&W, SKL, MTU, Detroit Diesel, Rotax Bombardier, Cummins Engines Inc, що дає змогу отримувати інформацію про новітні досягнення у галузі двигунобудування та ліцензовані програмні продукти щодо конструкції, експлуатації та ремонту двигунів.
У складі кафедри висококваліфіковані викладачі, які мають великий досвід викладацької та наукової роботи, серед яких один доктор технічних наук, три професори та шість доцентів кандидатів технічних наук.
Кафедра має кілька учбових та науково-дослідних лабораторій, спеціалізовані навчальні класи, де відбувається читання лекцій, проводяться практичні та лабораторні заняття.
Професорсько-викладацький склад
ТИМОШЕВСЬКИЙ Борис Георгійович
Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Навчальні дисципліни: "Суднові ДВЗ"
"Дисципліна спеціальної підготовки за темою досліджень"МОШЕНЦЕВ Юрій Леонідович
Посада: професор кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: професор
Навчальні дисципліни: "Газова динаміка та агрегати наддува", "ПАСО ДВЗ"НАЛИВАЙКО Василь Степанович
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: професор НУК
Навчальні дисципліни: "Суднові ДВЗ"


ГОГОРЕНКО Олексій Анатолійович
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Навчальні дисципліни: "Суднові допоміжні механізми", "Системи ДВЗ", "Агрегати ДВЗ", "Основи комп'ютерного проектування ДВЗ"


МІНЧЕВ Дмитро Степанович
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Навчальні дисципліни: "Теорія ДВЗ", "Двигуни нетрадиційних схем", "Теорія робочих процесів ДВЗ", "Екологічні проблеми ДВЗ"


МИТРОФАНОВ Олександр Сергійович
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Навчальні дисципліни: "Конструкція та динаміка ДВЗ", "Міцність ДВЗ", "Експлуатація установок з ДВЗ"


ПРОСКУРІН Аркадій Юрійович
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Навчальні дисципліни: "Енергетичні комплекси з ДВЗ", "Експлуатація та ремонт ДВЗ, застосування палив та охолоджуючих рідин"


Учбово-допоміжний персонал
ДРУЗЕНКО Сергій Миколайович
Посада: завідувач лабораторії

ПОГИБКО Надія Олексіївна
Посада: старший лаборант

ЖУКОВА Наталя Вікторівна
Посада: старший лаборант

ПОПЕЛЬ Сергій Володимирович
Посада: старший лаборант

Made on
Tilda