Відкрита лекція з енергомашинобудувння

23 лютого/ 2022
23 лютого доктором технічних наук, професором Парсадановим Ігорем Володимировичем (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", кафедра двигунів та гібридних енергетичних установок) для аспірантів та студентів Машинобудівного навчально-наукового інституту НУК за спеціальністю 142 "Енергетичне машинобудування" прочитано лекцію "Підвищення екологічної безпеки транспортних двигунів" в рамках програми мобільності між Національним університетом кораблебудування і НТУ "Харківський політехнічний інститут".
В лекції розглянуті питання організації робочого процесу в сучасних двигунах внутрішнього згорання з метою зменшення екологічного впливу продуктів згоряння на навколишнє середовище, шляхів вдосконалення транспортних двигунів для забезпечення сучасних Європейських вимог на викиди токсичних компонентів, використання альтернативних палив на транспорті, методики аналізу техніко-екологічної ефективності.
Інтересну лекцію заслухали всі аспіранти спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", студенти цієї ж спеціальності, а також викладачі кафедр "Двигунів внутрішнього згорання, установок та технічної експлуатація", "Турбін" та "Кондиціювання та рефрижерації".
Наприкінці лекції було задано багато запитань, на які доповідач дав вичерпані та інтересні відповіді. Лектор запросив всіх зацікавлених опубліковувати результати своїх наукових досліджень в фаховому журналі "Двигуни внутрішнього згоряння" НТУ "Харківський політехнічний інститут".
Дякуємо професора Парсаданова І.В. за цю прекрасну і професійну роботу.
Made on
Tilda